องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 คำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.

Read more

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน1 อัตรา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2564 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

Read more